Lösningar Produkter Support Återförsäljare Sök Nyheter Företaget 30 juli 2015  
PrintManager Plus
Mjukvara   
Hårdvara   
Relaterade nyheter
8 augusti 2007
Print Manager Plus med 2 nya moduler
Utskriftskontroll på lokala anslutna skrivare och en webmodul för administratören.
20 september 2005
PrintManagerPlus i ny version 6.0
PrintManagerPlus har kommit med en ny version, 6.0
4 augusti 2005
Print Manager Plus - nu i en mini version
Print Manager Plus ett verktyg för kostnadskontroll och debitering av utskrifter finns i en Small Office version för 2 printrar.


Print Manager Plus är verktyget för att debitera printer utskrifter i ett Enterprise Windows NT/ 2000/2003/2008/XP/Vista nätverk. Programverktyget vänder sig till skolor, universitet och företag som vill ha kontroll på printertrafiken. Print Manager Plus ger administratören total kontroll på utskrifts flödet och med hjälp av korrekta underlag kan en mängd olika utskrifts restriktioner införas.

Nytt i version 2008

 • SQL Express 2005 support
 • MSI installer för klienter
 • Track and audit printing:
  Print jobbs som skickas via ett nätverk är monitorera oberoende av operativ systemet som skickade jobbet
  Print jobb data sparas i specifikt format som underlättar monitorering och analys
  Utökad stöd för typ av skrivare med olika utskrift format
 • ....

       Läs dokumentet "pmp_2008_new_improved.pdf" för en fullständigt lista

Tillåter allt eller sätter begränsningar
Utskriftstrafiken som genereras i nätverket kan mätas utan restriktioner, alternativt att man tilldelar användare och avdelningar regler på hur printerparken får användas. För dig som vill börja debitera utskriftskostnaden på användare eller avdelning kompletteras Print Manager Plus med en debiteringsmodul. Några exempel nedan visar restriktioner som kan sättas per användare eller på avdelning:

 • Tilldela en kredit limit på antal sidor per dag/vecka
 • Mäter sidor eller pappersförbrukning i cm
 • Tillåter utskrift av baserat på dokumentstorlek (antal sidor eller bytes)
 • Tillåter utskrift av enbart vissa filformat (Doc, Xls etc)
 • Tillåter ej utskrift från vissa programapplikationer (MS Explorer etc)
 • Styra/begränsa val av skrivare

Information till användaren
Som administratör finns ett flertal möjligheter att i klartext definiera olika meddelanden beroende på printerfelets art. Det innebär att användaren själv ofta kan dra slutsatsen själv innan HelpDesk kopplas in. Utöver detta kan de användare som vill ha information om förbrukat antal sidor eller kostnaden i kr installera en klientdel på arbetsstationen.

Uppdatera konton med automatik
Som administratör frågar du dig vem som ska sköta uppdateringen av alla konton för 500 personer? Print Manager Plus gör det åt dig med automatik. Du bestämmer hur många sidor och hur ofta det ska göras, samt om larm till användaren ska skickas innan kontot blir helt tomt.

Fångar upp alla utskrifter från alla källor
Print Manager Plus är serverbaserad och kräver inga klienter, vilket innebär att alla utskrifter öppnas och tolkas för att ta reda på sidantal, antal kopior och från vilken plattform utskriften kommer. Med hjälp av olika analysmotorer har Print Manager Plus support för utskrifter från Windows 3.1, 95, 98 Macintosh och Unix. Klarar av Postscript, PCL4, PCL5, PCLC, PCLE, PCLXL, GDI (alla), TCPL, RCPL, HP PPA, Zenographics och ESC/2 som gör att 99% av marknadens skrivare fungerar utan problem.


Administreras centralt
Oavsett hur många Print Manager Plus som installerats i nätverket administreras allt från en central administrations programvara installerad på valfri arbetsplats. Förutom administration av konton och rättigheter medföljer en "light" version av Print Queue Manager som ger administratören verktygen för att manipulera med printer köer som finns i nätverket i ett och samma fönster. Fullständig integration mot Microsoft Active Directrory för synkronisering av grupp eller användarkonton.

Rapporter
Print Manager Plus använder Crystal Reports rapportmotor och det finns 25 detaljerade rapporter inbyggda i produkten. Rapporterna är robusta och visar information som: användarnamn, dokumentnamn, printer/plotter-namn, tid och datum för utskrift, antal sidor, färg eller svart-vitt, kostnad m.m.

Resultatet från rapporterna kan exporteras till t.ex. Excel eller HTML. Har du utvecklingsversionen av Crystal Reports så kan du också göra egna rapporter till Print Manager Plus.

Data åtkomlig från MS Access
All information lagras i en central databas (Acess eller SQL). Är det flera skrivarservrar i ett nätverk konfigureras varje Print Manager Plus att jobba mot samma databas. Databasen är tillgänglig från Microsoft Access, egna Visual Basic applikationer eller via en Internt bläddrare.

Se pågående utskrifts aktiviteter på websidan

Print Manager Plus Release option, en modul som man köper till PMP och ger möjligt för användare och administratörer att via en websida logga in och se utskriftaktiviteter i realtid.

Mät även utskrift på utdelade skrivare

Print Manager Workstation connect agent, en modul som man köper till PMP som ger utskriftskontroll på lokalt utdelade skrivare.

Tillbaka en sida Till toppen av sidan

Dokumentation
Ny i verion 2008 (0,2 Mb)
PMP Skolreferenser (21,5 Kb)
PMP användarguide klientdebitering (3,2 Mb)
Fler dokument >>
E-post: sales@ntsweden.se
telefon: 08 - 520 182 00
Copyright (c) New Technology Sweden AB 2003
Teknisk information